Värdegrund

Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik

Vi arbetar för att alla ska utveckla empati, förståelse och respekt för varandra

Vi är rädda om varandra och vår förskola

Vi lyfter fram det positiva hos varandra

Vi lyssnar på varandra och använder ett vårdat språk

Alla ska bli sedda och känna sig delaktiga i verksamheten