Kalendarium

1/4 Förskolan stänger kl 16:00
30/4 Förskolan stänger kl 16:00
12/5 Förskolan stänger kl 16:00
10/6 Sommarfest
14/6 Planeringsdag – förskolan stängd
24/6 Förskolan stänger kl 16:00