Allmän information

Barngruppen

Barngruppen består av 20 barn i åldrarna 1-6 år.

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan.

Personalen

Personalstyrkan består av 2 förskollärare och 2 barnskötare med en total anställningsgrad på 375%.

All personal inom förskolan arbetar under tystnadsplikt och har även anmälningsplikt. Detta gäller även praktikanter och vikarier.

För närvarande är våra öppettider 7.00-17.00. Dag före röd dag, samt dagen före midsommarafton, julafton och nyårsafton stänger förskolan kl 16.00.
För barn som har föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare erbjuds pedagogisk verksamhet måndag-torsdag mellan kl. 8.30-13.30.
Semesterstängt: Vi har stängt fyra veckor under sommaren, vecka 28-31.
Planeringsdagar: Vi har fyra planeringsdagar per år. Förskolan är då stängd.

vattendag 010