Vad innebär föräldrakooperativ?

Vill du söka plats till Kåbo Förskola så ställer du ditt barn i den kommunala barnomsorgskön. Om ditt barn får plats på Kåbo förskola behöver familjen bli medlem i föreningen och betalar en insats om 200 kr (som återbetalas när familjen inte längre har plats på förskolan).

Hur verksamheten skall skötas beslutar kooperativets medlemmar, främst på årsmötet och självklart i fullt samråd med personalen. Styrelsen har det löpande ansvaret för verksamheten. Förskolechefen tillsammans med den övriga personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Under den tid du har ditt barn på förskolan förväntas delta i det löpande underhållet av inne- och utemiljön samt under två år vara medlem i styrelsen.

Varannan måndag har personalen planering. Då är tre familjer ansvariga för barngruppen mellan kl 14:45-17.00. Det blir ca 3 tillfällen per familj och termin. Detta uppskattas stort av barnen och ni som vårdnadshavare får tillfälle att vara med i verksamheten.

Städningen av lokalerna sköts av städfirman Trifsel 5 dagar i veckan.