Ansöka om plats

För att få en plats på förskolan måste man ställa sig i den kommunala kön, men tag gärna kontakt med oss först, för information och eventuellt besök.

Information om anmälningan och kontaktuppgifter till kommunen hittar du på http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Forskola-och-barnomsorg/Anmalan–regler/. Kåbo förskola tillhör området Kåbo/Flogsta.

Inskolning

Barnen ska känna trygghet i vår omsorg och det är också viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg. Med dina kunskaper om barnet och personalens professionalism kan vi skapa den bästa miljön för ditt barn att vistas i.

Vi har heldagsinskolning, vilket innebär att du är med ditt barn hela dagar tills vi tillsammans avgör att ditt barn är färdiginskolat. På så vis får både barn och vårdnadshavare en god inblick i hela verksamheten och ni får tid att lära känna alla på förskolan.