Pedagoger

Carola Almgren förskollärare 100%

Ann-Sofie Wennman förskollärare 75%

Lina Ståhl barnskötare 100%

Andreas Pettersson barnskötare 100%

paddanaugusti2017 067