Länkar

Uppsala kommun, barnomsorgsadministrationen. Här finns information och blanketter om att söka plats till förskolan:

http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Forskola-och-barnomsorg/Anmalan–regler/

E-barn & ungdom. Här anmäler du ditt barn till förskolan, samt registrerar barnets vistelsetider.

https://www.ebarnungdom.uppsala.se/uppsalapub/login.htm

Uppsala kommun, jämför förskolor. Statistik från föräldraenkät:

http://uppsala.hittaochjamfor.se/Compare/Compare?c=1&co=87

Helgessons kök, vår matleverantör:

http://www.helgessons.se

Läroplanen för förskolan, Skolverket:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola